Locatie:

NEL | elw | individueel groep

Netwerk Emotioneel Lichaamswerk

ELW: individueel - groep

Zaterdag 22 December 2007 - 19:22:33

Individueel Emotioneel Lichaamswerk

Via lichaamsgerichte oefeningen worden lichaamsspanningen en de ermee corresponderende geblokkeerde emoties geëxploreerd. Samen met je begeleider ga je op zoek naar het verhaal dat jouw lichaam vertelt.
Via het benoemen, het verhelderen en het toestaan van de emoties die bij de gebeurtenissen en patronen in je leven horen, helpt de begeleider je op je weg naar meer zelfacceptatie en zelfkennis.
Je legt een traject af, waarbij je begeleider naast je blijft staan met zijn ondersteuning, terwijl je zelf volledig verantwoordelijk blijft over je eigen leven.

Zaterdag 22 December 2007 - 19:22:53

Emotioneel Lichaamswerk in groep

Het voordeel van een cursus in groep, is de verscheidenheid aan mensen in de groep. Via ELW-oefeningen en interactie met anderen, kan je reacties en emoties naar boven laten komen om ze beter te leren kennen. Met steun van de andere deelnemers leer je je steeds vrijer te uiten. Blokkades, taboes, niet voluit mogen leven, komen hierbij aan het licht en kunnen opgeheven worden.

 

naar bovenliggende pagina:
ELW

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieper liggende problematiek te helpen verwerken.