Locatie:

NEL | elw | werking

Netwerk Emotioneel Lichaamswerk

Hoe werkt ELW

Zaterdag 22 December 2007 - 19:19:56

De eerste fase:

voelen wat er is.

Je wordt je bewust van je lichaam, gevoelens, emoties, energie en levenslust . Lichaamsoefeningen en ademtechnieken maken je bewuster van je lichaam. Je krijgt meer voeling met je emoties.
Mogelijk ontdek je dat je iets bent kwijtgeraakt van je levenslust, van je vermogen om te genieten.

Zaterdag 22 December 2007 - 19:20:11

De tweede fase:

uiten wat je voelt en voelen wat je uit.

Met je stem en je hele lijf leer je expressie geven aan verschillende gevoelens en emoties. Je onderzoekt het effect op je lichaam, je energie, en hoe expressie de kwaliteit van het contact met anderen kan verdiepen.
Je ervaart hoe expressie rust en ontspanning brengt in je lichaam.

Zaterdag 22 December 2007 - 19:20:29

De derde fase

integratie in je dagelijks leven.

Je ontdekt welke kwaliteiten je hebt en hoe je die inhoudt, hoe je jezelf remt. Je door-ziet en doorvoelt wat "aangeleerd" is, wat je niet langer hoeft te beperken. Je krijgt helderheid in de patronen die je je hebt eigen gemaakt. Je wordt gestimuleerd om nieuw gedrag te oefenen.
Vanuit je herontdekte verlangens geef je, gebruikmakend van je nieuw verworven inzichten, concreet gestalte aan je dagelijks leven: wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik? Je volgt steeds meer de stroom van je leven!

naar bovenliggende pagina:
ELW

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieper liggende problematiek te helpen verwerken.