Locatie:

NEL | opleiding | praktisch

Netwerk Emotioneel Lichaamswerk

Opleiding: praktische info

Woensdag 02 Januari 2008 - 13:23:48

Programma eerste jaar / Groeijaar

Het eerste jaar bestaat uit 7 praktijkmodules (6 x 3 dagen en een afsluitende 4-daagse; voor de data raadpleeg je de kalender).


In iedere module verken je lijfelijk en energetisch een welbepaald lichaamsgebied en onderzoek je de bijhorende psychische, emotionele en relationele inhoud. Via body-reading en zelfobservatie neem je waar hoe dit lichaamsgebied psycho-motorisch functioneert. Daarna oefen je om spanningsgebieden te deblokkeren zodat de energie opnieuw vrij kan doorstromen en je geblokkeerde emoties kan uiten. Zo kan je lichaam ont-spannen.

We reiken een breed theoretisch kader aan en je ontvangt per module lesmateriaal. In deelrondes begeleiden we jou om je ervaringen een plek te geven en ze te integreren in je leven.

 

Opbouw van de modules

 

 • Module 1 (proefmodule): kennismaking
  Kennismaken met de groep, je lichaam en de basistechnieken van ELW.
 •  

 • Module 2: benen: grounding, aarding, bestaanszekerheid
  Je schenkt aandacht aan de basis van je lichaam: je voeten en benen. Je exploreert je bestaanszekerheid en fundamentele veiligheid, en onderzoekt wat het betekent om als zelfstandige volwassene op eigen benen te staan.
 •  

 • Module 3: bekken: seksuele energie en basisvertrouwen
  Je verkent je bekken, en de beweeglijkheid en de spannings-ontspanningstoestand ervan. Je streeft naar een bekken dat energie kan opbouwen, vasthouden en laten doorstromen. Je doorvoelt en kadert de thema's: seksualiteit, geven en nemen, grenzen, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander.
 •  

 • Module 4: buik: kracht, assertiviteit en emotionaliteit
  Je buik en onderrug staan nu centraal. Dit gebied is letterlijk en figuurlijk de bakermat van je fundamentele emoties. Vanuit je buik stromen gevoelens opwaarts naar je expressiekanalen (gezicht, armen en handen). Niet geuite gevoelens raken geblokkeerd en veroorzaken spanning, met een verminderde ademhaling en minder energie tot gevolg. Door er expressie aan te geven creëer je opnieuw ruimte in je buik en komt je kracht weer vrij.
 •  

 • Module 5: borstkas: houden van en sensitiviteit
  Je hart, je ademhaling en je bovenrug staan centraal in deze module. Je exploreert de capaciteit om je hart te openen, je sensitief af te stemmen zowel naar jezelf als naar de ander. Je schenkt aandacht aan je ademhaling als fundamentele bezielende kracht van je energetisch lichaam. Je onderzoekt je rug als beschermend schild, opslagplaats van "teruggehouden" emoties, en als plek vanwaaruit je ruggengraat aan je leven kan geven.
 •  

 • Module 6: armen, schouders, hoofd: expressie, communicatie en zelfrealisatie
  Je focust nu op je bovenste ledematen en je hoofd als communicatie-, expressie-, en aardingskanalen. Hoe maak je contact met de mensen en dingen die je omringen? Hoe laat je “je stem horen" en hoe realiseer je je verlangens?
 •  

 • Module 7: het gehele lichaam: energiedoorstroming, zelfreflectie en evaluatie
  In deze laatste module kijk je naar je lichaam als geheel. Je besteedt veel aandacht aan zelfevaluatie. Hoe is je potentie om je lichaam gewaar te worden, te openen en te laten doorstromen, expressie te geven aan je gevoelens, de ont-moeting aan te gaan, je te ontspannen en dit alles te integreren in je leven?
  Kan je doorstromen naar het tweede jaar van de opleiding? We nemen grondig de tijd om dit samen met jou te evalueren.


Je engageert je om:

 • minimaal 3 keer per week je oefeningen lichaamswerk te doen
 • 1 dagdeel per 2 weken te oefenen met je medestudenten.
 • per module de aanbevolen literatuur door te nemen.
 • Een schriftelijke evaluatie van iedere module te maken en een voorbereiding op de volgende module.
 • Minimaal 7 individuele sessies te nemen in de loop van het jaar.

Deze engagementen zijn verplicht als je verder stroomt naar de opleiding, en ten zeerste aanbevolen als je enkel het groeijaar volgt.

Locatie: Centrum Voelen (Eke/ Gent)

Opleidingsteam:

Het opleidingsteam bestaat uit Dymfna De Leeuw, Rob Hermans, Syntia Van Erdeghem, en Anouk Maeckelberge.
Het eerste jaar wordt wisselend begeleid door Rob, Syntia en Dymfna, Anouk.

Kostprijs:

Het volledige cursusgeld bedraagt  2025 euro en 470 euro dagaccomodatiekosten. 
Tijdens de groeijaar wordt gevraagd om 7 individuele sessies te volgen voor je persoonlijk proces.  Deze kosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.
Voorzie ook een budget om literatuur aan te kopen.


Inschrijven kan bij het secretariaat van NEL, zie de Contact-pagina.

Toelatingsvoorwaarden:

Toelating vindt plaats na een introductiedag en/of toelatingsgesprek, tenzij de begeleiding je al kent. Je kan een toelatingsgesprek aanvragen bij één van de begeleiders. Een gesprek duurt 60 minuten en kost € 55. Verder vragen we je een motivatiebrief in te vullen (ontvang je bij inschrijving), en op te sturen naar het secretariaat.

Een voorwaarde is ook dat je reeds vertrouwd bent met emotioneel lichaamswerk, of een intromoment en/of intake gesprek met één van de docenten).

Woensdag 02 Januari 2008 - 13:21:28

Programma tweede jaar

Dit jaar start met 2 overgangsmodules van telkens twee-en-een halve dag. Zij vormen de brug tussen het groeijaar en het tweede jaar van de opleiding. Qua begeleidingsstijl verschuift ons accent van 'persoonlijk groeiproces naar opleidingsniveau'.

Je kan deze modules ook volgen als een onderzoek of je verder in de opleiding stapt. Ze zijn inbegrepen in de prijs van het tweede jaar; als je ze apart volgt betaal je 250 euro per module.

Nadien volgen er 6 modules van 4 dagen en 2 theoriedagen.

In iedere module wordt één van de diverse soorten technieken uitgediept. Je ontvangt telkens een door de docent uitgewerkte syllabus.

Zowel individueel als in de oefengroepen ga je deze technieken verder inoefenen. Je doorgrondt de literatuur en je blijft werken aan je individuele leerdoelen.
Je oefent om aan een groep mensen geïnspireerd te vertellen wat emotioneel lichaamswerk inhoudt. Zo begin je aan de opbouw van je eigen netwerk.

Opbouw van de modules:

 

 • Doorstroming door actief dynamisch lichaamswerk
  In deze module leer je oefeningen indelen naar kenmerken, en naar gebruik in het werkveld. Je oefent ook met opwarmingsoefeningen, stress- en stretchposities, mobilisatie, ademen, vibratiehoudingen. Je leert wat opladen en ontladen is, en waartoe het gebruikt wordt. En je krijgt inzicht in de opbouw van ELW-structuren.

   

 • Gewaarworden en observeren
  Je onderzoekt hoe je je lichaam gewaar kunt worden via vrije en geleide concentratie. Je leert via fenomenologische observatie te kijken, te voelen en te luisteren naar je lichaam. Daarnaast oefen je met interpretatieve observatie zoals het spiegelen, het inleven, het metaforiseren...

   

 • Ontmoeten en grondhouding trainer / begeleider
  Je verkent de individuele en groepsgerichte ontmoetingsstructuren uit het Emotionele Lichaamswerk. In deze module verdiep je je grondhouding van waaruit je als trainer / begeleider ELW je cursisten benadert en begeleidt.

   

 • Emotiewerk
  Je leert over de aard en de dynamiek van emoties waarmee je vaak te maken krijgt zoals woede, verdriet, angst, schuld en schaamte. Je beoordeelt je eigen mate van vrijheid in het beleven, tot expressie brengen en containen (omvatten) van deze emoties. Je oefent hoe je iemand naar emoties leidt en hoe je hem/haar bijstaat in het beleven, uiten en omvatten van deze emoties.
  Het creëren van een veilige oefensituatie, en het ‘dragend begeleiden’ van deze intense groepsprocessen, zijn belangrijke leerpunten.

   

 • Belichamingstechnieken
  In deze module leer je de technieken om tijdens het Emotioneel lichaamswerk opgedane ervaringen in jezelf een plek te geven en te integreren.
  Dit omvat:
  • gesprekstechnieken (body-talk, focussing, gestaltwerk, in- en uitzoemen)
  • visualisatietechnieken (geleide fantasie, mentale voorstellingen)
  • uitdrukkingvormen (schrijven, tekenen, verven, boetseren...)

   

 • Doorstroming, relaxatie en integratie door zacht lichaamswerk
  In deze module leer je hoe spanningen te verminderen en je lichaam gewaar te worden via:
  • relaxatietechnieken (sofronisatie, musculaire relaxatie, senso-relaxatie)
  • massagetechnieken (klassieke-, dynamische en polariteitsmassage)
  • gewaarzijnsstructuren (dynamische structuur, schudstructuur, totale dans etc.)

  Op het einde van het jaar is er opnieuw een evaluatiemoment.

Locatie : Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, Eke

Data: zie kalender.

Kostprijs:

3010 euro, plus dagaccommodatiekost, inclusief 2 overgangsmodules van telkens twee-en-een halve dag, twee theoriedagen, en syllabi docenten.

Je kan de 2 overgangsmodules ook apart volgen. Je betaalt 560 euro plus dagaccommodatie voor de 2 modules. Nadien kan je kiezen om de rest van het tweede jaar te volgen. Je betaalt dan 2560 euro plus dagaccommodatie voor de volgende 6 modules.

Voorzie ook dit jaar extra budget om literatuur aan te kopen. Mogelijk raden we je aan om extra individuele sessies te volgen (deze kosten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld). Ernaast assisteer je tijdens dit jaar ook zo veel als mogelijk (minimaal 1 basisreeks ELW van 10 avonden / of een vergelijkbaar programma).

Toelatingsvoorwaarden:

Het eerste jaar wordt afgerond met een evaluatiegesprek. Hierin wordt samen met de cursist bekeken of hij/zij klaar is om in het tweede jaar te stappen.

Minimum deelnemersaantal:

Om een tweede jaar te kunnen organiseren dienen er minimaal acht deelnemers te zijn. Soms is er dus een overgangsjaar (met trajectbegeleiding).

Donderdag 08 Januari 2009 - 22:15:00

Programma derde jaar

Dit jaar start met een module groepsdynamica, en een module body-reading & karakterstucturen.

Na deze modules kies je een specialisatierichting. Je volgt tevens 3 theoriedagen.

 • Begeleiden van groepen / 5 modules van 3 dagen:
  In dit jaar leer je het vak: je leert hoe je Emotioneel Lichaamswerk aanreikt en hoe je een ELW-reeks grondig opbouwt.

  Samen met je medestudenten creëer je een ELW-basisreeks die je tijdens de opleidingsmodules aan publiek aanreikt. Hierover krijg je uitgebreide feedback van je medestudenten en de docent: je houding als begeleider en je beheersing van de technieken worden ten gronde doorgelicht. De oefensessies worden opgenomen op video zodat je er thuis mee aan de slag kan, om jezelf nog grondiger te evalueren.

  Verschillende docenten uit de opleiding geven elk een module. Hierdoor kan je je maximaal laten inspireren door ieders persoonlijke stijl van werken en jarenlange specifieke ervaring. Iedere docent kan ook zijn eigen specialisatie in het Emotioneel Lichaamswerk nog even extra aandacht geven.

  Andere thema's die tijdens dit jaar aan bod komen: het geven van een weekend ELW, het begeleiden van gesprekken en open rondes, het concreet werken met de verhoudingsstructuren, praktische aspecten bij het geven en voorbereiden van een avondreeks ELW, het uitbouwen van je praktijk, psychopathologie, ethiek enz.

  Tijdens dit jaar assisteer je zo veel mogelijk en blijf je je eigen houding kritisch evalueren.

   

 • Begeleiden van specifieke doelgroepen:

Werk jij in je huidige werk al met mensen, en wil jij gericht op hen emotioneel lichaamswerk aanbieden ? We kijken graag met je mee hoe dat gaat, en hoe je trainingen op hun maat maakt. Dit jaar loopt voor een heel groot deel samen met de mensen die Begeleiden naar groepen doen.

 

 • Begeleiden door individuele sessies:
  We bieden een traject van de vraag van de studenten en de groepsgrootte. In dit specialisatiejaar wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren van lichaamsgerichte individuele begeleiding en het werken met specifieke doelgroepen.

Kostprijs:

Het cursusgeld voor 2017 is nog niet gekend.

Vrijdag 09 Januari 2009 - 14:36:32

Programma afstudeertraject

Je start je praktijk onder supervisie. Tijdens 8 supervisiedagen kan je je ervaringen, knelpunten en vragen grondig doorlichten.
Je maakt een persoonlijke evaluatie over jouw ontwikkeling gedurende 3 jaar opleiding en een eindwerk body-reading en karakterstructuren.

Specialisatie Groepsbegeleider ELW Je maakt een praktijkfolder en je geeft samen met een collega de basiscursus die jullie in het derde jaar ontwikkelden en een weekend ELW. Tijdens dit weekend word je geëvalueerd door een docent.

Specialisatie Begeleiden van specifieke doelgroepen en/of individuele begeleiding Je start met het aanreiken van ELW aan een specifieke doelgroep. Van al deze sessies maak je een verslag. Je krijgt supervisie op afgesproken momenten.

Specialisatie Individueel werk

Om hierin af te studeren volg je als 3de jaar het specifieke  jaar dat richt op individueel werk. Als afstuderen zal je 20 individuele sessies houden, verslaggeving hiervan maken op verschillende manieren, zodat supervisie mogelijk wordt.

Je kan dit afstudeertraject afleggen in één jaar, of op je eigen ritme. Aan het einde van één jaar organiseren we een diploma-uitreiking.

Het pakket van 8 supervisiedagen kost € 800, excl. dagaccomodatiekost.

 

Vrijdag 21 Mei 2010 - 11:45:38

Bijscholing Ademwerk

Ben je opgeleid in Emotioneel lichaamswerk en heb je de vijfdaagse zomerworkshop gevolgd, dan kan je je aanmelden voor een degelijke bijscholing in Ademen.  Deze bijscholing richt zich naar mensen die emotioneel lichaamswerk aanreiken, of op een andere manier Ademen willen gebruiken in hun workshops en trainingen.
De bijscholing behelst 5 opleidingsdagen, en een niet-residentieel afstudeerweekend.  Er wordt van je verwacht dat je tussendoor oefent met de aangereikte leerstof. Na evaluatie ontvang je een diploma of een getuigschrift.
Data: nog niet opnieuw gepland.
Plaats: in één van de accommodaties van de trainers van NEL.

naar bovenliggende pagina:
Beroepsopleiding ELW

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieper liggende problematiek te helpen verwerken.