Locatie:

NEL | opleiding | praktisch

Netwerk Emotioneel Lichaamswerk

Opleiding: praktische info

Woensdag 02 Januari 2008 - 13:23:48

Programma Jaartraining "Je lichaam als kompas"

Dit traject kan ook gevolgd worden als eerste jaar van de beroepsopleiding. Het bestaat uit 7 praktijkmodules (6 x 3 dagen en een afsluitende 4-daagse; voor de data raadpleeg je de kalender).


In iedere module verken je lijfelijk en energetisch een welbepaald lichaamsgebied en onderzoek je de bijhorende psychische, emotionele en relationele inhoud. Via body-reading en zelfobservatie neem je waar hoe dit lichaamsgebied psycho-motorisch functioneert. Daarna oefen je om spanningsgebieden te deblokkeren zodat de energie opnieuw vrij kan doorstromen en je geblokkeerde emoties kan uiten. Zo kan je lichaam ont-spannen.

We reiken een breed theoretisch kader aan en je ontvangt per module lesmateriaal. In deelrondes begeleiden we jou om je ervaringen een plek te geven en ze te integreren in je leven.

 

Opbouw van de modules

 

 • Module 1 (proefmodule): kennismaking
  Kennismaken met de groep, je lichaam en de basistechnieken van ELW.

  In deze driedaagse wandelen we aan de hand van oefeningen doorheen je lichaam. Alle spieren en plekken waar je stijfheid in je lichaam voelt doorheen de beweging enerzijds, en anderzijds de plekken waar je weinig of niets gewaar wordt, merk je op en kan je in kaart brengen. Je kan ook opmerken welke lichaamsgebieden spanningsvrij zijn. Je ontdekt hoever je staat in contact maken met jezelf en in contact met de ander.

 •  

 • Module 2: benen: grounding, aarding, bestaanszekerheid
  Door oefeningen, bewegen, dansen, … leiden we je naar meer aandacht voor je voeten en benen. We nemen je mee in de thema’s waar je voeten en benen voor staan, zoals bv. ‘gaan staan voor je standpunt’, ‘opkomen voor jezelf’. We dagen je uit om een standpunt in te nemen in de groep en we kijken mee naar de thema’s in jouw leven. De emoties die je verhinderen om ten volle jouw standpunt in te nemen worden in kaart gebracht en mogelijks ook geheeld. Je exploreert je bestaanszekerheid en fundamentele veiligheid, en onderzoekt wat het betekent om als zelf-stand-ige volwassene op eigen benen te staan.
 •  

 • Module 3: bekken: seksuele energie en basisvertrouwen
  Je verkent je bekken, zowel de beweeglijkheid als de spannings- ontspanningstoestand ervan. We leren je om in je bekken energie op te bouwen, vast te houden en te laten doorstromen. Je doorvoelt en kadert de thema’s die je als kind ook ontmoette vanuit wat je voelde in je bekken: speelsheid, impulsiviteit, vasthouden en loslaten, seksualiteit en sensualiteit, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander.
 •  

 • Module 4: buik: kracht, assertiviteit en emotionaliteit
  Je buik en onderrug staan nu centraal. Dit gebied is letterlijk en figuurlijk de bakermat van je fundamentele emoties. Vanuit je buik stromen gevoelens opwaarts naar je expressiekanalen (gezicht, armen en handen). Niet geuite gevoelens raken geblokkeerd (o.a. in maag en darmen) en veroorzaken spanning, met een verminderde ademhaling en minder energie tot gevolg. Door er expressie aan te geven creëer je opnieuw ruimte in je buik en komt je kracht weer vrij. De thema’s die aan bod komen, zijn: acceptatie van emotie en emotie durven doorvoelen en uiten, kracht, grenzen stellen, assertiviteit.
 •  

 • Module 5: borstkas: 'houden van' en sensitiviteit
  Je hart, je ademhaling en je bovenrug staan centraal in deze module. Je exploreert de capaciteit om je hart te openen, je onderzoekt hoe gepantserd je borstkas is om je hart te beschermen tegen nieuwe pijn en kwetsuren. Je stemt je af op jezelf en je toekomst en hoe je wil leven, en daarna pas op de ander. Je schenkt aandacht aan je ademhaling als fundamentele bezielende kracht van je energetisch lichaam. Je onderzoekt je rug als beschermend schild, opslagplaats van "teruggehouden" emoties, en als plek van waaruit je ruggengraat aan je leven kan geven.
 •  

 • Module 6: armen, schouders, hoofd: expressie, communicatie en zelfrealisatie
  Je focust nu op je bovenste ledematen en je hoofd als communicatie-, expressie-, en aardingskanalen. Je onderzoekt hoe je schouders en armen kan inzetten om dingen en mensen naar je toe te halen en van je af te duwen. Je onderzoekt ook hoe je je armen kan openen als verlengde vanuit je hart om contact te maken met de mensen en dingen die je omringen. We oefenen met alle gradaties in het maken van contact: eisen en vragen, pakken en ontvangen, strelen en duwen. Je armen en schouders ondersteunen je mogelijks bij de expressie via je stem en gelaatsuitdrukking. En je leert om je stem vrij te gebruiken. Je staat stil bij het realiseren van je verlangens in je leven. Hoe maak je van jouw dromen realiteit?
 •  

 • Module 7: het gehele lichaam: energiedoorstroming, zelfreflectie en evaluatie
  In deze laatste module kijk je naar je lichaam als geheel. Je besteedt veel aandacht aan zelfevaluatie. Hoe is je potentie om je lichaam gewaar te worden, te openen en te laten doorstromen, expressie te geven aan je gevoelens, de 'ont-moeting' aan te gaan, je te ontspannen en dit alles te integreren in je leven?
  Kan je doorstromen naar het tweede jaar van de opleiding? We nemen grondig de tijd om dit samen met jou te evalueren.


Je engageert je om:

 • Minimaal 3 keer per week je oefeningen lichaamswerk te doen
 • Tussen de modules telkens 1 dag (6 uren) te oefenen en uit te wisselen met je medestudenten. Je kan hierbij kiezen voor begeleiding (betalend, KMOP mogelijk) of zonder begeleiding.
 • Een schriftelijke evaluatie van iedere module te maken en een voorbereiding op de volgende module.
 • En voor diegenen die voor de opleiding kiezen (en heel warm aanbevolen ook als je enkel voor het groeijaar kiest):

 • Per module de aanbevolen literatuur doornemen.
 • Minimaal 7 individuele sessies te volgen (emotioneel lichaamswerk®) in de loop van het jaar.


Wat biedt het groeijaar jou?

 • Je krijgt inzicht in je overlevingspantsers en -patronen. Je ervaart welke overtuigingen en oude boodschappen je belemmeren en je leert om daar vrijer mee om te gaan.
 • Je leert om te luisteren naar de taal van je lichaam, en je leert om je lijf en emoties als bron van informatie te gebruiken.
 • Je groeit in acceptatie van je lichaam, je gevoelens, je gedachten. Je zelfliefde groeit.
 • Je leert om vanuit je kern respectvol te communiceren met anderen, zonder hierbij jezelf te verliezen.

 

Locatie: Centrum Voelen (Eke/ Gent)

Opleidingsteam:

Het opleidingsteam bestaat uit Dymfna De Leeuw, Rob Hermans, Syntia Van Erdeghem, en Anouk Maeckelberge.

Data en kostprijs:

Data 2019-2020 :04/10 t/m 06/10/2019 - 15/11 t/m 17/11/2019 - 15/01 t/m 17/01/2020 - 28/02 t/m 01/03/2020 - 03/04 t/m 05/04/2020 - 08/05 t/m 10/05/2020 - 18/06 t/m 21/06/2020

 

Het volledige cursusgeld bedraagt  3.200,00 euro incl. dagaccomodatiekosten en maaltijden. Vroegboekkorting -200,00 euro bij inschrijving voor 31/08.  Je deelnameprijs voor een infomoment kan je aftrekken bij instap in het jaar.
Als je voldoet aan de voorwaarden voor gebruik van de KMO-portefeuille krijg je als kleine onderneming een subsidie van 40%. Als middelgrote onderneming krijg je 30% subsidie. Stuur ons een mailtje voor meer informatie hierover.

Er is ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Neem contact op voor meer informatie hieromtrent.

Je kan kiezen voor begeleide oefengroepen. Kostprijs hiervoor is 540,00 euro voor 6 bijeenkomsten (is ook KMO-portefeuille gerechtigd).
Voorzie ook een budget om literatuur aan te kopen.


Inschrijven kan bij het secretariaat van NEL, zie de Contact-pagina.

Toelatingsvoorwaarden:

Toelating vindt plaats na een introductiedag en/of intake-gesprek, tenzij de begeleiding je al kent. Je kan een intake-gesprek aanvragen bij één van de begeleiders. Een gesprek duurt 1 uur en kost € 60,00. Verder vragen we je een intakeformulier in te vullen (dat ontvang je bij inschrijving), en op te sturen naar het secretariaat.

Woensdag 02 Januari 2008 - 13:21:28

Programma tweede jaar

Dit jaar start met 2 overgangsmodules van telkens twee-en-een halve dag. Zij vormen de brug tussen het groeijaar en het tweede jaar van de opleiding. Qua begeleidingsstijl verschuift ons accent van 'persoonlijk groeiproces' naar 'opleidingsniveau'.


Nadien volgen er 6 modules van 4 dagen en 2 theoriedagen.

In iedere module wordt één van de diverse soorten technieken uitgediept. Je ontvangt telkens een door de docent uitgewerkte syllabus.

Zowel individueel als in de oefengroepen ga je deze technieken verder inoefenen. Je doorgrondt de literatuur en je blijft werken aan je individuele leerdoelen.
Je oefent om aan een groep mensen geïnspireerd te vertellen wat emotioneel lichaamswerk® inhoudt. Zo begin je aan de opbouw van je eigen netwerk.

Opbouw van de modules:

 

 • Doorstroming door actief dynamisch lichaamswerk
  In deze module leer je oefeningen indelen naar kenmerken, en naar gebruik in het werkveld. Je oefent ook met opwarmingsoefeningen, stress- en stretchposities, mobilisatie, ademen, vibratiehoudingen. Je leert wat opladen en ontladen is, en waartoe het gebruikt wordt. En je krijgt inzicht in de opbouw van ELW-structuren.

   

 • Gewaarworden en observeren
  Je onderzoekt hoe je je lichaam gewaar kunt worden via vrije en geleide concentratie. Je leert via fenomenologische observatie te kijken, te voelen en te luisteren naar je lichaam. Daarnaast oefen je met interpretatieve observatie zoals het spiegelen, het inleven, het metaforiseren...

   

 • Belichamingstechnieken
  In deze module leer je de technieken om tijdens het Emotioneel lichaamswerk® opgedane ervaringen in jezelf een plek te geven en te integreren.
  Dit omvat:
  • gesprekstechnieken (body-talk, focussing)

   

 • Emotiewerk
  Je leert over de aard en de dynamiek van emoties waarmee je vaak te maken krijgt zoals woede, verdriet, angst, schuld en schaamte. Je beoordeelt je eigen mate van vrijheid in het beleven, tot expressie brengen en containen (omvatten) van deze emoties. Je oefent hoe je iemand naar emoties leidt en hoe je hem/haar bijstaat in het beleven, uiten en omvatten van deze emoties.
  Het creëren van een veilige oefensituatie, en het ‘dragend begeleiden’ van deze intense groepsprocessen, zijn belangrijke leerpunten.

   

 • Ontmoeten en grondhouding trainer / begeleider
  Je verkent de individuele en groepsgerichte ontmoetingsstructuren uit het Emotionele Lichaamswerk. In deze module verdiep je je grondhouding van waaruit je als trainer / begeleider ELW je cursisten benadert en begeleidt.

   

 • Doorstroming, relaxatie en integratie door zacht lichaamswerk
  In deze module leer je hoe spanningen te verminderen en je lichaam gewaar te worden via:
  • relaxatietechnieken (sofronisatie, musculaire relaxatie, senso-relaxatie)
  • massagetechnieken (klassieke-, dynamische en polariteitsmassage)
  • gewaarzijnsstructuren (dynamische structuur, schudstructuur, totale dans etc.)

  Op het einde van het jaar is er opnieuw een evaluatiemoment.

Locatie : Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, Eke

Data:18/10 t/m 20/10/2019 - 15/11 t/m 17/11/2018 - 15/01 t/m 18/01/2020 - 13/02 t/m 16/02/2020 - 26/03 t/m 29/03/2020 - 23/04 t/m 26/04/2020 - 03/06 t/m 06/06/2020 - 23/09 t/m 26/09/2020 - 04/07/2020 en 05/07/2020 (Anatomie).

Kostprijs:

verschijnt binnenkort, incl dagaccommodatiekost, inclusief 2 overgangsmodules van telkens twee-en-een halve dag, twee theoriedagen, en syllabi docenten.

Voorzie ook dit jaar extra budget om literatuur aan te kopen. Mogelijk raden we je aan om extra individuele sessies te volgen (deze kosten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld). Ernaast assisteer je tijdens dit jaar ook zo veel als mogelijk (minimaal 1 basisreeks ELW van 10 avonden / of een vergelijkbaar programma).

Als je voldoet aan de voorwaarden voor gebruik van de KMO-portefeuille krijg je als kleine onderneming een subsidie van 40%. Als middelgrote onderneming krijg je 30% subsidie. Stuur ons een mailtje voor meer informatie.

Toelatingsvoorwaarden:

Het eerste jaar wordt afgerond met een evaluatiegesprek. Hierin wordt samen met de cursist bekeken of hij/zij klaar is om in het tweede jaar te stappen.

Minimum deelnemersaantal:


Donderdag 08 Januari 2009 - 22:15:00

Programma derde jaar

Je start dit jaar start met een module 'groepsdynamica' en een module 'karakterstructuren'.

Na deze modules kies je één van de specialisatierichtingen: of voor de groep staan of individueel werken. Het programma is een mengeling van theorie en praktijk en word afgestemd op thema’s, vragen, noden uit de groep. Je oefent in begeleiding en je ontvangt feedback op je oefenmomenten.

 • Begeleiden van groepen

   

  In dit jaar leer je het vak: je leert hoe je Emotioneel Lichaamswerk® geeft en hoe je een ELW-reeks grondig opbouwt. Samen met je medestudenten creëer je een ELW-basisreeks die je tijdens de opleidingsmodules aan publiek aanreikt. Hierover krijg je uitgebreide feedback van je medestudenten en je docenten.
  Je houding als begeleider en je beheersing van de technieken worden ten gronde doorgelicht. Zo ontwikkel je je eigen stijl.

  Begeleiden van groepen met specifieke doelgroep: 

  Binnen deze specialisatie kan je, als je wil, nog kiezen voor een specifieke doelgroep (senioren, kinderen, maatschappelijk werkers, personen met een handicap, …). We bieden je dan binnen het bestaande programma een traject op maat aan.

  Tijdens dit jaar assisteer je zoveel mogelijk. We besteden tevens aandacht aan het uitbouwen van je praktijk.

   

 • Data en kostprijs:

  Nieuwe data en cursusgeld zijn opvraagbaar.

   

  • Emotioneel Lichaamswerk® voor professionele individuele begeleiding

    

   In deze opleiding komen o.a. aan bod alle tools aan bod die je ontwikkelen tot een therapeut/begeleider. Concreet zoemen wij in op volgende onderwerpen : aanwezig zijn en blijven bij jezelf, overdracht en tegenoverdracht in een sessie, de begeleider als seksueel wezen, projecties, informatie uit lichaamstaal en karakterstructuren. Je leert hoe je een sessie start en een sluitend “contract” maakt, hoe je een sessie of een reeks sessies afrond, hoe je doorverwijst, en waar je grens ligt in begeleidingswerk. De tools in onze opleiding vanuit Emotioneel Lichaamswerk® zijn: bodytalk, focussen en tweestoelentechniek, het gebruik van je ademhaling, en bio-energeticaoefeningen, stiltemomenten, gebruik van oefeningen die opladen of ontladen. Je krijgt ook de basis mee vanuit lichaamsgerichte trauma therapie.

   Na dag 1 ga je oefenen met medestudenten. Tevens werk je met mensen buiten de opleiding. Je geeft 20 sessies buiten de opleidingsuren (2 cliënten volgen 5 sessies, rest is vrij).

   Voor je eindwerk kies je een onderwerp dat je aantrekt rond ‘Lichaamsgericht individueel begeleidingswerk’. Je levert het in ten laatste 1 maand na de laatste begeleidingsdag. Na positieve evaluatie, en nadat al je opdrachten volbracht zijn en je slaagde voor dit traject, mag je dit eindwerk bij je diplomering voorstellen aan alle genodigden.

    

  • Data en kostprijs:

   Nieuwe data en cursusgeld zijn opvraagbaar.

   Als je voldoet aan de voorwaarden voor gebruik van de KMO-portefeuille, krijg je als kleine onderneming een subsidie van 40% en betaal je 1.794,00 euro (prijs: 2017). Als middelgrote onderneming krijg je 30% subsidie en betaal je 2.093,00 euro (prijs: 2017). Stuur ons een mailtje voor meer informatie.

Vrijdag 21 Mei 2010 - 11:45:38

Bijscholingsmogelijkheid

Emotioneel Lichaamswerk® voor professionele individuele begeleiding

De info hierover vind je bij het programma van het derde jaar van de opleiding.

Ademtraject

Ben je opgeleid in Emotioneel lichaamswerk® en heb je de vijfdaagse zomerworkshop gevolgd, dan kan je je aanmelden voor een degelijke bijscholing in Ademen.  Deze bijscholing richt zich naar mensen die emotioneel lichaamswerk® aanreiken, of op een andere manier Ademen willen gebruiken in hun workshops en trainingen.
De bijscholing behelst 5 opleidingsdagen, en een niet-residentieel afstudeerweekend.  Er wordt van je verwacht dat je tussendoor oefent met de aangereikte leerstof. Na evaluatie ontvang je een diploma of een getuigschrift.
Data: nog niet opnieuw gepland.
Plaats: in één van de accommodaties van de trainers van NEL.

Vrijdag 09 Januari 2009 - 14:36:32

Programma afstudeertraject

Begeleiding van groepen:  

Je start je praktijk onder supervisie. Tijdens 8 supervisiedagen kan je je ervaringen, knelpunten en vragen grondig doorlichten.

Je kan dit afstudeertraject afleggen in één jaar, of op je eigen ritme.

Je maakt een persoonlijke evaluatie over jouw ontwikkeling gedurende 3 jaar opleiding en een eindwerk.

Emotioneel Lichaamswerk® voor professionele individuele begeleiding:  

De afstudeervoorwaarden zijn, naast persoonlijk werk minimaal 20 individuele sessies (te geven buiten de opleidingsuren), Emotioneel Lichaamswerk® begeleiden onder supervisie.

Voor je eindwerk kies je een onderwerp dat je aantrekt rond ‘Lichaamsgericht individueel begeleidingswerk’. Je levert het in ten laatste 1 maand na de laatste begeleidingsdag. Na positieve evaluatie, en nadat al je opdrachten volbracht zijn en je slaagde voor dit traject, mag je dit eindwerk bij je diplomering voorstellen aan alle genodigden.

Je wordt geëvalueerd door je docententeam. Gedetailleerde afstudeercriteria kan je opvragen.

 

naar bovenliggende pagina:
Beroepsopleiding ELW

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieper liggende problematiek te helpen verwerken.